Ontwerp studie

Een ontwerp studie is een geheel andere benadering van het ontwerpen van de badkamer. Bij deze vorm van onze ontwerpen worden in de regel
2 of meerdere creatieve voorstellen gedaan voor de in opdracht gegeven ruimte.. De ontwerp studie is ook gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever maar in deze opzet wordt primair gekeken naar wat voor mogelijkheden een ruimte te bieden heeft. Daarbij kunnen verschillende wensen al dan niet worden gecombineerd en krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om zelf zijn badkamer mede te bepalen aan de hand van meerdere opties.

Door deze vrije keuze mogelijkheid zal in de regel blijken dat de mogelijke oplossingen van de inrichting soms verder gaan dan wat men zelf in eerste instantie in het hoofd had en dat wensen worden overtroffen.. Uiteraard geldt voor de ontwerp studie het  zelfde  uitgangspunt als bij het basis ontwerp, maar daarbij ziet u als opdrachtgever veel meer mogelijke oplossingen waarbij vaak onvermoede en geheel andere oplossingen zich voordoen.

Hierbij is ook mogelijk dat tijdens het ontwerp proces wellicht een bouwkundige oplossing bedacht wordt waarbij binnen de ontwerp studie de ruimte bouwkundig zou kunnen worden aangepast en dat hiermee een nieuwe benadering van uw badkamer wordt aangedragen. De ontwerp studie is een opzet waarbij alle mogelijke oplossingen in beeld worden gebracht en dat de opdrachtgever in hoge maten de mogelijkheid heeft om het geheel zelf te sturen en betrokken te raken bij het ontwerpproces.