Verlichtingsontwerp

In het verlichtings ontwerp wordt allereerst gekeken welke verlichtings bronnen er toegepast dienen te worden. Hierbij is van belang of  inbouw of opbouw armaturen worden toegepast, en welke spanning hierbij kan worden gehanteerd. Dit hangt samen met de veiligheidseisen binnen de badkamer. Vervolgens zoeken wij op tekening uit waar deze bronnen het beste kunnen worden geplaatst in de ruimte. Hierbij worden dan de maten bepaald waar deze in het plafond of op de muren moeten worden aangebracht.

Nadat de armaturen in de tekening zijn geplaatst wordt bepaald welke lichtbronnen (lampjes) dienen te worden toegepast. Hierbij wordt opbrengst van de lichtbundel, sterkte van het licht en lichtparabool in betrokken. Door deze wijze van toepassen zal worden bereikt dat het licht van de gebruikte bronnen een gezellig maar bovenal een goede lichtverdeling tot gevolg zal hebben.

Nadat deze gegevens zijn uitgezocht wordt het schakelen van de diverse lichtbronnen omgezet in schakelgroepen zodat bij gebruik in de nacht niet te veel licht geschakeld wordt en dat tijdens het gebruik van de badkamer voor het douchen of baden de lichtsterkte geregeld kan worden naar behoefte. In alle gevallen gebruiken wij voor de lichtbronnen halogeen verlichting omwille van de veiligheid en de mogelijkheden om deze op plaatsen toe te passen waar nodig zonder met veiligheidsvoorschriften in conflict te komen. Op onze verlichtings ontwerpen staan alle maten vermeld van armaturen, schakelmateriaal, sterkte en toegepaste merken.

Tevens worden op deze tekeningen opgenomen de plaats van afzuigroosters in het plafond t.b.v. een goede afzuiging. Tot slot wordt op de verlichtings tekeningen aan gegeven waar schakelaars worden toegepast, aansluitingen van PTT voorzieningen of audio/video of TV aansluitingen worden gepland.